11 Aralık 2007 Salı

DSP, Bakan Güler'e, kayıtdışı kullanılan motor yağlarını sordu

DSP İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız, “10 numaralı yağ” adıyla denetimsiz ve kayıt dışı olarak piyasaya sürülen, kullanılmış motor yağlarının haksız rekabete ve çevre kirliliğine neden olduğunu kaydetti.

Yağız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’e “10 numara yağ”ın üretim ve satışı ile ilgili denetimlerde bulunulup bulunulmadığını sordu.

DSP’li Yağız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’in yazılı yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, 2 milyar dolarlık vergi kayıplarına yol açan akaryakıt kaçakçılığını engellemeye yönelik çalışmalardan biri olan, ulusal marker (işaretleyici) uygulamasının fırsatçılara yeni imkânlar sunduğunu ifade etti. Bu durumun örneklerinden birinin, kullanılmış motor yağlarının “10 numaralı yağ” adıyla motorine alternatif yakıtın, denetimsiz ve kayıt dışı piyasaya sürülmesi olduğunu kaydeden Yağız, bazı firmaların, çimento fabrikalarında imha edilmesi gereken yağları (atık madeni yağlar) filtreden geçirerek yeniden “10 numara yağ” adıyla özellikle aracında motorin kullananlara sattığını belirtti. Yağız, bu yakıtın, tüketicilere fiyat avantajı sağlamasına karşın özellikle çevre için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, “Bununla birlikte kullanılan araçlarda, araçların kullanım sürelerinin azalmasına ve sık sık arızalanmasına neden olmaktadır” dedi.

Denetim olmadan üretilen ve kayıt dışı satılan bu yakıtın 100 bin tonluk yeni bir pazar yarattığını ve yıllık pazar hacminin her geçen gün arttığını bildiren Yağız önergesinde şu sorulara yer verdi:

“-Petrolün temini ve satışı, rafinajı, işlenmesi, depolanması, iletimi, ihrakiye teslimi, taşınması, dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı denetlemekle yükümlü Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), hiçbir standart ve düzenlemeye tâbi olmayan “10 numara yağ”ın üretim ve satışı ile ilgili denetimlerde bulunmakta mıdır?

-Ulusal marker uygulamasının yürürlüğe girdiği 01.01.2007 tarihinden sonra EPDK’nın, bugüne kadar yaptığı denetimler ile ilgili sonuçlar nelerdir? Bu denetimleri etkin ve yeterli buluyor musunuz? Eğer buluyorsanız yakıtın yıllık pazar hacmi her geçen gün neden büyümektedir?

-Kayıtlı ve denetime tâbi olanlar ile kayıt dışı faaliyet gösterenler arasında haksız rekabetin yanı sıra sektörde rahatsızlıklara yol açan bu yakıtın üretimi ve satışı ile ilgili olarak haksız rekabeti ve diğer olumsuzlukları önleyici düzenlemeler yapmayı düşünüyor musunuz?" (ANKA)

Hiç yorum yok: