26 Mayıs 2008 Pazartesi

Güzel Msn Sözleri

özLêr¡ñ ßûyûk, Yûrêq¡ñ Kûçûk.. HãtãLãrıñ YãñLışLãrıñ Çøk, DøqrµLãrıñ Yøk.. Kêñd¡ñê Görê $ãñsLı, ßãñã Görê ZãwãLLısıñ...


Rµhµmµ $éytan'a Sattım $imd¡'1 dEL¡ Çøcµqµm Günah'Lara H¡zmét éd¡yørµm, Had¡ qeL Dµrdµr ßen¡ EnqéLLer Køy Önüme, Vazqéç dE


Ruhumu Yere Vurup haSreT cekTiren oLSanda Ne a$kına ßedduam Nede Sana Kinim Var. Deryaya Akar Gißi ßinßir derTLe doLSamda Seni Mah$ere Kadar Sevmeye Yeminim Var!

HaD! OyuN OyNayaLıM S£n ߣn!m DuyquLaRıMLa ߣn'S£ S£n!N Hayat'ınLa...!

a seni sewerek öLeceğim , Yada ßeni sewen ßirinin yanında seni sewmenin ßedeLini ödeyeceğim

Hayatta üc arkadas vardır. Biri ekmek gibidir, har zaman ararsin. Biri ilac gibidir, gerektiginde ararsın. Biri de mikrop gibidir, sen istemesende o gelir seni bulur.

øn bir gece daha cirkin øLaLim. AynaLara degiL, birbirimize bakaLim. Bir hayatti tutunamadik. geL øna bir søn yazaLim.

Ben GüLmeyen ßir SuraTim yArim KaLmi$ fikrayim ßen icimde ßir tuhafim Disimda hEp InsAnIm. ßitmeyen ßir kavgayim Kusursuz ßir Hatayim ßen yipranmis ßir inancim Kendime ßir cezayim...

en ßENım KoyNumDa,CanVeRECek HAsReTım . Sen BEnım SoNu öLüMLe ßiTeCek MüHeßßEtImSın !!!

KURAL-1) Ben Herzaman Haklıyımdır KURAL-2) Haklı Olmadığım durumlar olabilir ki doğaldır O zaman KURAL-1) Geçerlidir.

InsánLár inSánLárI yørárkén, insánLár inSánLárdán kørkárkén, bén háLá téhLykeLy øyµnLár øynáyIb ánnémi kIzdIrIørµm..

ßa$ka Tene ßµLa$mI$ kirLi SaßahLarIn var Senin ¡! ßoyµnµ a$mI$ ßüyük qünahLarIn var ¡! 1 Leke qißi kaLsIn aLnInda ihanetin..!¡ mAh$ere dek SüreCek ßendeki ßµ Nefretin..!¡ Koptµqµ yerde ßIrak ßµ MaSaL ßöyLe ßitSin.! 1 Zaman "her$eimdin" artIk " hiCßir$eimSin

Biz öyle gördük Anadan Babadan Yarenden , Hayatinda Her$ey Dümenden '' Birgün Ölürsen Bilme Benden ''


Çıkı$mıOr param MeLek yürüyeRek geLiyOrum SAßret.

AzraiL Pazar: Günü Canimi aLacakmi$!.. Pazartesi: SevgiLimi Kayßettim, saLi: aiLemi, Çar$amßa: hayaLLerimi, Per$embe: ya$ama Sevincimi, Cuma: Dayanma GüCümü. ßuGün Cumartesi: Yarin Kar$iLa$icaz. Kayßedecek neyim kaLdi?

ßen KaßusLarLa ßüyüdüm , HayaL etmek ne haddime...

qidéné üzüLmé sévsé qitmézdi , qéLéné sévinmé Oda ßa$kasından qéLdi .

Bên kû¢ûkkên dê bøylê yâpârmîsîm.. Hêrkêsê kûsûp kûsûp kêndî êlîmî kêndîm tûtârmîsîm..

adlnı a$k koyduqun O Küçük ßoŞLuqa ßen koCa ßir hayat Sıqdlrdlm..


Sêñcê Sêñîñ ãdîñ, Bîr Gøzyã$îmã dêğêr mî

Sîz hâyâl £dêrkên ßên Yaşıyordum,Sîz Yâşârkên ßên Cênnêttê Olâcâğım

ßizim yaLaqa'ya DeiL. ßize ßizim yanımıSda oLup. ßizimLe yaSayaN DostLara
ihtiyaCımıS var...

Ya GeldiÄŸin Gibi Ol. Yada GeldiÄŸin Gibi KayboL ..


è¢hµl ølmµ$ làkàßım gíttígíndèn ßèrí.. kàyßèttím kèndímí gèl gúzèl gòzlúm ßµlàyım yínè ßènlígímí.

à$ını ømzúmà YàsLà Sévdìgìm , Göğsümdé Tà$ıyàyım Sénì , Gövdém Gövdéné , Gövdén Gövdémé càn øLsún..

PoW€R S£† ßy K!®L!

Hiç yorum yok: